Vi på Wollard.se respekterar din integritet. Vi samlar inte in personlig information om dig Om du inte frivilligt tillhandahåller det, till exempel när du lämnar kontakt informationen för att prenumerera på nyhetsbrevet Wollard.se e-postlistan, skicka feedback till Wollard.se, anmäla sig till ett av Wollard.se kurser eller svara på en enkät. Om du frivilligt ge din e-postadress eller annan kontaktinformation, kan vi också använda den för att informera dig om ändringar i Wollard.se, att kartlägga dig om din användning eller yttrandet Wollard.se, eller för att be om ert stöd. På din begäran kommer vi att ta bort din kontaktinformation från våra filer.

Vi gör inte dina kontaktuppgifter eller personligt identifierbar annan information tillgänglig för någon utanför Wollard.se eller dess tjänsteleverantörer (som använder informationen endast för de auktoriserade Wollard.sepurposes) Om vi ​​är juridiskt skyldiga att göra det.

Förutom ovanstående samlar vi anonym Vissa (icke-personligt identifierbar) information som kan hjälpa oss Wollard.se förbättra webbplatsen och utvärdera tillgång och användning av Wollard.se material och effekterna av Wollard.se på world wide utbildnings gemenskap:

Vi samlar in information Ge dig om din användning av och tillfredsställelse med Wollard.se via e-post du skickar oss genom Wollard.se responsblanketten, och genom Wollard.se undersökningar Oavsett om du frivilligt inkludera dina kontaktuppgifter.
Vi kan använda webbanalysverktyg som är inbyggda i den Wollard.se webbplats för att mäta och samla in anonym sessionsinformation.

Vi använder också ”cookies” för att förbättra din Wollard.se webbupplevelse och att samla in anonym information om hur du använder Wollard.se. Men cookies inte krävs för Wollard.seuse. Om din webbläsare är konfigurerad att inte acceptera cookies, kommer du fortfarande att kunna komma åt Wollard.se och dess innehåll.

När vi rapporterar information om Wollard.se åtkomst, användning och inverkan rapporterar vi samlade, icke-personligt identifierbar information. Ibland rapporterar vi citerade feedback från användarna. Vi behöver inte tillskriva återkoppling till enskilda individer Om vi ​​får tillåtelse att använda personens namn tillsammans med feedback.